BZWBK

Gmach należący obecnie  do Banku Zachodniego wzniesiony w 1913 roku.

W latach 2006-2008 przyszedł czas na wymianę okien drewnianych. Pod nadzorem konserwatora zabytków wymieniono całą stolarkę okienną, zachowując jej pierwotny wygląd: szprosy konstrukcyjne i wiedeńskie oraz metalowe kraty, dodając natomiast szyby bezpieczne.

Inne Realizacje